Skip to content

Politica de confidențialitate

Apreciem interesul acordat companiei noastre. Protecţia datelor reprezintă o prioritate importantă pentru Director al PORR Construct S.R.L.. Utilizarea paginilor web ale PORR Construct S.R.L. este în general posibilă fără a menţiona date cu caracter personal. Dacă o anumită persoană doreşte utilizarea anumitor servicii speciale ale companiei noastre, poate deveni necesară procesarea de date cu caracter personal. Când este necesar, vom obţine acordul persoanei respective.

Procesarea datelor cu caracter personal se face întotdeauna cu respectarea Regulamentului General privind Protecţia Datelor şi în conformitate cu Reglementările Naţionale privind Protecţia Datelor. Prin această politică de confidențialitate, compania doreşte să informeze vizitatorii asupra conţinutului şi scopului datelor cu caracter personal colectate şi procesate de către noi. Suplimentar, cei vizaţi de către această politică de confidențialitate sunt informaţi cu privire la drepturile ce le revin.
PORR Construct S.R.L., ca administrator al paginii web, a transpus măsuri tehnice şi organizatorice cuprinzătoare pentru a asigura o protecţie certă a datelor procesate în cadrul acestei pagini web. Totuşi, transferurile de date dintre terminalul utilizatorului şi serverul nostru pot prezenta puncte slabe, în special când comunicaţi printr-un terminal terţ cu serverul nostru. Dacă aveţi nelămuriri privind securitatea, puteţi transmite informaţiile şi prin alte modalităţi, prin telefon sau la una din filialele noastre.

1. Definirea noţiunilor
Politica de confidențialitate PORR Construct S.R.L. se bazează pe prevederile şi definiţiile Regulamentului General privind Protecţia Datelor (RGDP). Politica noastră de confidențialitate trebuie să poată fi uşor citită şi înţeleasă atât pentru vizitatori, cât şi pentru clienţi şi parteneri de afaceri. Pentru a garanta acest lucru, dorim să explicăm în avans noţiunile utilizate:

1) date cu caracter personal
Datele cu caracter personal reprezintă toate informaţiile referitoare la o persoană fizică identificabilă.

2) persoană vizată
O persoană vizată este orice persoană fizică identificabilă, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către o companie responsabilă.

3) Responsabil
Responsabilul este compania care colectează date de la persoanele vizate, şi care decide asupra scopurilor şi mijloacelor procesării. 

4) Prelucrător de date
Prelucrătorul de date este o persoană fizică sau o companie, implicată de către Responsabil într-un proces de prelucrare.

5) Destinatar
Destinatarul este o persoană fizică sau juridică, sau o autoritate publică, cu acces la datele cu caracter personal. 

6) Terţ
Un terţ este o persoană fizică sau juridică, sau o autoritate publică, care prelucrează datele cu caracter personal pentru Responsabil sau Prelucrătorul de date.

7) Prelucrare
Prelucrarea reprezintă orice procedeu efectuat în legătură cu datele cu caracter personal. Aceasta  cuprinde colectarea şi memorarea, mergând până la limitare sau ştergere.

8) Limitarea prelucrării
Limitarea prelucrării reprezintă o diminuare a utilizării de date cu caracter personal.

9) Acordul
Acordul reprezintă orice declaraţie dată, prin care o persoană acceptă şi este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal privitoare la aceasta.

10) Revocare
Prin revocare, o persoană retrage dreptul Responsabilului asupra prelucrării, în baza unui acord.

11) Pseudonimizare
Pseudonimizarea separă datele de persoana identificabilă. Această conexiune poate fi restabilită ulterior numai cu ajutorul informaţiilor special securizate. Procesul de pseudonimizare corespunde aşa-numitei minimizări a datelor.

12) Profiling
Profiling reprezintă orice modalitate de evaluare de date cu caracter personal.

2. Numele şi adresa responsabilului
Responsabil, în sensul RGDP, este:
PORR Construct S.R.L.
Dimitrie Pompeiu 5-7
Metroffice Building
RO-020335 Bucureşti, Sector 2
Tel.: +43 50 626-0
E-Mail: datenschutz@porr.atPagină
web: http://www.porr.ro/

3.Colectarea de date
Pagina de internet a PORR Construct S.R.L. colectează, la fiecare apelare a paginii de internet, o serie de date şi informaţii, care vor fi memorate în fişierele-jurnal ale serverului. Printre altele, în acest mod, se colectează
1) Tipurile şi versiunile navigatorului
2) Sistemul de operare al calculatorului dvs.
3) pagina de internet de unde aţi fost redirecţionat spre noi
4) Paginile apelate pe serverul nostru web
5) data şi ora vizitei dvs.
6) adresa dvs. IP
7) furnizorul dvs. de servicii internet
Prin utilizarea acestor informaţii colectate anonim, PORR Construct S.R.L. nu încearcă să obţină concluzii privitor la persoana vizată. Aceste date sunt însă necesare pentru a prezenta corect conţinuturile paginii noastre web şi pentru a o afişa în mod optim, şi pentru a pune la dispoziţie autorităţilor informaţiile necesare în cazul unui atac din partea hacker-ilor. De aceea, aceste date sunt prelucrate de către PORR Construct S.R.L. în mod static pe de o parte, iar pe de altă parte ca măsură tehnică, pentru a asigura protecţia datelor şi securitatea informaţiei acestei prelucrări şi a datelor dvs.

4. Înregistrarea pe pagina noastră web
Aveţi posibilitatea de a vă înregistra pe pagina noastră web. Datele introduse de către persoanele în cauză vor fi prelucrate exclusiv pentru uz intern şi pentru scopuri proprii de către Responsabil. Prin înregistrarea pe pagina noastră web, se va memora adresa IP alocată de către furnizorul dvs. de servicii internet, precum şi data şi ora înregistrării. În principiu, nu se va efectua transmiterea ulterioară a acestor date către terţi, dacă nu există o obligaţie legală privind transmiterea, sau transferul de urmărire penală.
Înregistrarea ne ajută să vă oferim conţinuturi sau servicii, posibile numai pentru utilizatorii înregistraţi. Ca şi utilizator înregistrat, aveţi oricând libertatea de a solicita modificarea sau ştergerea completă a datelor indicate din baza noastră de date.

5. Cookies
Paginile de internet ale PORR Construct S.R.L. utilizează Cookies – acestea sunt fişiere text, memorate în sistemul de fişiere ale unui calculator, prin intermediul unui navigator de internet.
Cookies conţin un Cookie-ID, ce reprezintă un identificator clar. Acestea permit PORR Construct S.R.L. să diferenţieze navigatoarele persoanei în cauză de alte navigatoare internet şi de a reprezenta individual conţinuturi, şi de a cuprinde dorinţele şi rezultatele persoanei în cauză. 
Un exemplu este Cookie de la un coş de cumpărături din magazinul online. Magazinul online memorează articolul depus de client în coşul virtual de cumpărături, cu ajutorul unui Cookie.
Dacă doriţi să împiedicaţi plasarea de Cookies, puteţi defini aceasta din setările de securitate ale navigatorului de internet, astfel putând refuza permanent memorarea de Cookies. Cookies deja aflate pe computerul dvs. pot fi şterse oricând din navigatorul de internet sau în sistemul de fişiere. Vă avertizăm că, în cazul dezactivării Cookies, pagina web va dispune eventual doar de un set limitat de funcţii. 

6. Abonarea la buletinul nostru informativ
Pe pagina noastră web, utilizatorii au posibilitatea să se aboneze la buletinul nostru informativ. La intervale regulate, prin intermediul buletinului informativ, ne informăm clienţii şi partenerii de afaceri despre ofertele noastre.  După înregistrare va fi transmis un mesaj de confirmare pe adresa de e-mail menţionată, conţinând o procedură Double-Opt-In. Acest mesaj de confirmare serveşte pentru a ne asigura că aţi autorizat recepţia buletinului informativ ca şi titular al acelei adrese de e-mail.
Prin abonarea la buletinul informativ pe pagina noastră web, se va memora adresa dvs. de e-mail, adresa IP alocată de către furnizorul dvs. de servicii internet, precum şi data şi ora înregistrării. În principiu, nu se va efectua transmiterea ulterioară a acestor date către terţi, dacă nu există o obligaţie legală privind transmiterea, sau transferul de urmărire penală.Desigur că puteţi renunţa oricând la buletinul nostru informativ. La finalul buletinului informativ veţi găsi informaţiile necesare. 

7. Posibilitatea de contact prin intermediul paginii de internet
Pagina noastră de internet conţine, datorită prevederilor legale, indicaţii privind contactul simplificat cuPORR Construct S.R.L..  Dacă ne contactaţi prin e-mail sau un formular de contact, datele transmise de dvs. vor fi memorate automat şi utilizate exclusiv pentru a răspunde la contactare. 

8. Ştergerea şi blocarea de rutină a datelor cu caracter personal
PORR Construct S.R.L. prelucrează şi memorează datele cu caracter personal ale persoanei în cauză numai pe perioada de timp necesară atingerii scopului memorării, sau pentru cea indicată de prevederile legale.
Când scopul sau baza legală privind prelucrarea dispare, datele dvs. cu caracter personal sunt blocate sau şterse, în conformitate cu procedurile noastre şi prevederile legale.

9. Drepturile persoanelor vizate
Toate drepturilor persoanelor vizate sunt valabile conform RGDP UE privind prelucrarea de date cu caracter personal. Pentru informarea dvs., urmează o enumerare generală a acestor drepturi: 

1) Dreptul la informare
Orice persoană vizată are dreptul să primească de la Responsabil, oricând, informaţii şi o copie despre datele sale cu caracter personal memorate.

2) Dreptul la corectare
Orice persoană vizată are dreptul să solicite corectarea sau completarea imediată a datelor sale eronate cu caracter personal.

3) Dreptul la ştergere
Orice persoană vizată are dreptul să solicite Responsabilului ştergerea datelor sale cu caracter personal, dacă
- Scopurile prelucrării nu mai există
- Baza legală a prelucrării nu mai există (sfârşit de contract, revocarea unui acord)
Pentru ştergerea datelor dvs. memorate de către noi, puteţi să vă adresaţi oricând unui colaborator - în special pe cale electronică la  datenschutz@porr.at

4) Dreptul la limitare
Orice persoană vizată de prelucrarea de date cu caracter personal are dreptul să solicite Responsabilului limitarea prelucrării, dacă:
- Scopurile prelucrării nu mai există
- Baza legală a prelucrării nu mai există (sfârşit de contract, revocarea unui acord)
Pentru limitarea datelor dvs. memorate de către noi, puteţi să vă adresaţi oricând unui colaborator - în special pe cale electronică la datenschutz@porr.at

5)Dreptul la transmisibilitatea datelor
Orice persoană vizată are dreptul să primească datele sale disponibile cu caracter personal, într-un format structurat, accesibil şi lizibil de către o maşină, respectiv de a comunica prin alt Responsabil fără împiedicarea de către Responsabil, dacă prelucrarea se bazează pe acord sau alt tip de contract şi va fi făcută electronic.
Pentru transmiterea datelor dvs. memorate de către noi, puteţi să vă adresaţi oricând unui colaborator - în special pe cale electronică la datenschutz@porr.at

6)Dreptul la contestaţie
Orice persoană vizată de prelucrarea de date cu caracter personal are dreptul să depună contestaţie privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal, care se efectuează în baza unui interes legitim. PORR Construct S.R.L. nu va mai prelucra datele cu caracter personal în cazul contestaţiei, exceptând cazul în care putem arăta motive stringente privitor la prelucrare, mai presus de interesele, drepturile şi libertăţile persoanelor vizate, sau în cazul emiterii, exercitării sau apărării drepturilor legitime
Pentru exercitarea dreptului la contestaţie puteţi să vă adresaţi oricând unui colaborator - în special pe cale electronică la datenschutz@porr.at

7)Deciziile automate în cazuri individuale, inclusiv Profiling
Ca şi companie responsabilă, renunţăm la luarea automată a deciziilor sau la un Profiling.

8)Dreptul la revocarea unei declaraţii de consimţământOrice persoană vizată are dreptul să revoce oricând acordul dat pentru prelucrarea de date cu caracter personal.
Pentru exercitarea dreptului la revocare puteţi să vă adresaţi oricând unui colaborator - în special pe cale electronică la datenschutz@porr.at

10. Protecţia datelor în cazul candidaturii sau a procesului de candidare
Responsabilul colectează şi prelucrează datele cu caracter personal de la candidaţi, în scopul desfăşurării candidaturii. Prelucrarea poate fi făcută şi pe cale electronică. Acest caz apare în special atunci când un candidat transmite dosarul de candidatură pe cale electronică, de exemplu pe e-mail sau din portalul de cariere porr-group.com/en/careerkarriere către Responsabil. Când PORR Construct S.R.L. încheie un contract cu un candidat, datele transmise vor fi memorate în vederea transpunerii într-un raport de muncă. Dacă PORR Construct S.R.L. nu încheie un contract de muncă cu candidatul, datele acestuia vor fi şterse automat după cel târziu şase luni de la comunicarea refuzului, dacă nu există alte interese legale contrare alePORR Construct S.R.L., sau un accept al candidatului pentru prelucrarea ulterioară. Dacă candidatura dvs. nu este efectuată pentru o poziţie specifică în portalul de cariere (candidatură speculativă), datorită intereselor reciproce legitime, datele dvs. pot fi transmise mai departe unei companii din grupul PORR, în funcţie ce calificările dvs.

Ce date sunt colectate?
Pentru prelucrarea automată a candidaturii dvs. sunt colectate şi prelucrate următoarele date:
1)Prenume, nume, e-mail şi evtl. şi adresa/localitatea, data naşterii, titlul, numărul de telefon, cetăţenia
2)Întrebări suplimentare în legătură cu respectivul anunţ (de ex. carnet de conducere)
3)Curriculum vitae, în special informaţii referitoare la experienţa profesională şi educaţie
4)Experienţă profesională şi educaţia
5)Competenţe (de ex. Photoshop, MS Office)
6)Fotografia candidatului
7)Calificări, distincţii şi competenţe lingvistice
8)Scrisoare de intenţie
9)Fişiere şi documente, pe care evtl. le încărcaţi 

11. Reglementări privind protecţia datelor la folosirea şi utilizarea Facebook
Pagina noastră de internet conţine plugin-uri de la Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook este o reţea de socializare. Respectivul plugin poate fi recunoscut după sigla Facebook sau butonul "Îmi place". Indexul tuturor plugin-urilor Facebook poate fi consultat sub link-ul următor: http://developers.facebook.com/docs/plugins
De îndată ce vizitaţi pagina noastră de internet, plugin-ul Facebook stabileşte o legătură directă între navigatorul dvs. de internet şi serverele Facebook. Astfel, Facebook va fi informat de utilizarea adresei dvs. IP pentru vizitarea paginii noastre de internet. În cazul în care sunteţi autentificat cu Facebook, cu ajutorul butonului "Îmi place" puteţi conecta respectivul conţinut aflat pe pagina noastră de internet cu profilul dvs. de Facebook. Facebook poate astfel asocia vizita pe pagina noastră de internet cu contul dvs. pe Facebook. Ca furnizor al paginii de internet, noi nu suntem informaţi de Facebook despre conţinutul datelor transmise, respectiv despre utilizarea datelor. Mai multe informaţii obţineţi vizitând următorul link: http://de-de.facebook.com/policy.php
Dacă sunteţi membru Facebook, dar nu doriţi ca Facebook să primească datele dvs. de pe pagina noastră web şi să le asocieze cu contul dvs., trebuie să vă deconectaţi de pe Facebook înainte de a vizita pagina noastră de internet.

12. Reglementări privind Protecţia Datelor la folosirea şi utilizarea Google Analytics (cu funcţie de anonimizare)
Pagina noastră web utilizează Google Analytics. Acesta este un serviciu pentru analiza paginile de internet, de la Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics utilizează aşa-numitele Cookies. Cookies sunt fişiere. Prin salvarea de cookies pe calculatorul dvs., Google poate analiza activitatea dvs. de pe pagina noastră de internet. Aceste informaţii şi adresa dvs. IP anonimizată sunt transmise la serverele Google din SUA şi salvate de către acestea.Pentru analiza web prin Google Analytics, utilizăm adaosul "_gat._anonymizeIp". Astfel, dvs. IP este scurtată şi anonimizată.
Google evaluează informaţiile rezultate din utilizarea paginii noastre de internet. Astfel, sunt generate şi făcute accesibile nouă, rapoarte privind activităţile dvs. de pe pagina noastră de internet. Acest lucru ne poate ajuta la ofertarea sau producerea altor prestări de servicii conexe utilizării paginii noastre de internet sau utilizării serviciilor de internet. Google va putea transmite către terţi aceste informaţii, dacă acest lucru este reglementat legal, sau în cazul în care terţii sunt delegaţi de către Google pentru prelucrarea acestor date.
Aveţi posibilitatea să împiedicaţi salvarea de cookies pe computerul dvs. Pentru aceasta trebuie să efectuaţi o setare corespunzătoare în navigatorul dvs. de internet. Desigur că atunci există posibilitatea ca pagina noastră de internet să poată fi utilizată limitat. Puteţi împiedica colectarea, transmiterea şi prelucrarea datelor şi a adresei dvs. IP de către Google. În acest sens puteţi descărca şi instala un plugin pentru navigatorul dvs. de internet. Acest plugin este disponibil la următoarea adresă: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

13. Reglementări privind protecţia datelor la folosirea şi utilizarea LinkedIn
Pe pagina noastră de internet găsiţi plugin-uri ale reţelei de socializare LinkedIn, respectiv ale LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (numite în continuare „LinkedIn“). Plugin-urile Linkedin pot fi recunoscute după sigla corespondentă sau "Recommend Button" ("Recomandă"). Ţineţi cont că, la vizitarea paginii noastre internet, plugin-ul creează o conexiune între navigatorul dvs. de internet şi serverul LinkedIn. LinkedIn va fi astfel informat că adresa dvs. IP a fost folosită pentru vizitarea paginii noastre de internet. Dacă daţi click pe „Recommend-Button“ de la LinkedIn şi sunteţi autentificat deja cu LinkedIn, aveţi posibilitatea să conectaţi conţinuturile paginilor noastre de internet cu profilul dvs. de LinkedIn. Astfel permiteţi LinkedIn asocierea dvs., respectiv a vizitei dvs. pe pagina noastră de internet cu contul dvs. de utilizator. Vă rugăm să reţineţi că nu avem nicio cunoştinţă despre conţinutul datelor transmise şi utilizarea acestora de către LinkedIn.
Mai multe detalii privind colectarea de date şi drepturile dvs. legale, precum şi opţiunile de setare le obţineţi de la LinkedIn. Acestea sunt disponibile la adresa http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv.

14. Reglementări privind protecţia datelor la folosirea şi utilizarea Shariff
PORR Construct S.R.L. a integrat componenta Shariff pe această pagină web. Componenta Shariff pune la dispoziţie butoane social media, conforme cu protecţia datelor. Shariff a fost dezvoltat pentru revista de calculatoare c't şi publicate prin GitHub, Inc.
Dezvoltatorul componentei este GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.
În mod normal, butoanele respectivelor reţele de socializare transmit deja date cu caracter personal către respectiva reţea de socializare atunci când un utilizator vizitează o pagină de internet în care a fost integrat un buton Social Media. Prin utilizarea componentei Shariff, datele cu caracter personal sunt transmise către reţelele de socializare numai atunci când vizitatorul unei pagini de internet acţionează activ un buton Social-Media. Mai multe informaţii despre componenta Shariff sunt puse la dispoziţie de revista de calculatoare c't la adresa
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html.
Utilizarea componentei Shariff are ca scop protejarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor paginii noastre de internet, şi de a ne permite concomitent integrarea unei soluţii tip buton pentru reţelele sociale pe această pagină.Mai multe informaţii şi prevederile în vigoare privind protecţia datelor  ale GitHub pot fi  găsite la adresahttps://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

15. Reglementări privind protecţia datelor la folosirea şi utilizarea Twitter
Pagina de internet PORR Construct S.R.L. conţine funcţii ale Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Dacă utilizaţi Twitter şi în special funcţia „Re-Tweet“, Twitter asociază contul dvs. Twitter cu paginile de internet frecventate de dvs. Acest lucru este făcut cunoscut altor utilizatori Twitter şi în special urmăritorilor dvs.
Astfel are loc şi o transmitere de date către Twitter. Ca şi furnizor al paginii noastre de internet, noi nu suntem informaţi de Twitter despre conţinutul datelor transmise, respectiv despre utilizarea datelor. Mai multe informaţii obţineţi vizitând următorul link: twitter.com/privacy Ţineţi cont că aveţi totuşi posibilitatea să modificaţi setările dvs. de protecţie a datelor la Twitter, din setările contului respectiv, la adresa twitter.com/account/settings.</p&gt;

16. Reglementări privind protecţia datelor la folosirea şi utilizarea Xing
Această pagină web utilizează "Share-Button" de la XING. Astfel, la apelarea acestei pagini web de pe navigatorul dvs. de internet, se realizează o conexiune cu serverele XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Deutschland. În acest fel sunt efectuate funcţiile Share (de ex. afişarea valorii contorului). Prin apelarea acestei pagini de internet nu se efectuează memorarea datelor dvs. cu caracter personal. XING nu salvează adresele IP. Nici comportamentul la utilizare nu este evaluat. Informaţiile curente privind protecţia datelor referitoare la „Share-Button“, precum şi alte informaţii relevante puteţi citi la adresa https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

17. Reglementări privind protecţia datelor la folosirea şi utilizarea YouTube
Această pagină de internet conţine cel puţin un plugin de la YouTube. Societatea care exploatează YouTube este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Die YouTube, LLC este o filială a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
De îndată ce vizitaţi paginile noastre de internet prevăzute cu un plugin YouTube, se realizează o conexiune cu serverele YouTube. Astfel, serverul YouTube este informat ce pagină anume din prezenţa noastră pe internet a fost vizitată de către dvs. Dacă suplimentar sunteţi autentificat cu contul dvs. YouTube, veţi permite YouTube să asocieze comportamentul dvs. de navigaţie direct cu profilul dvs. personal.
Puteţi exclude această asociere prin deconectarea din contul dvs. înainte de vizitarea paginilor noastre de internet. Mai multe informaţii privind colectarea şi utilizarea datelor dvs. de către YouTube puteţi obţine din indicaţiile privind protecţia datelor din Reglementările privind protecţia datelor, la adresa https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB&gl=dehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

18. Reglementări privind protecţia datelor la folosirea şi utilizarea Watchadoo
Pppp a integrat componente Watchado pe această pagină de internet. Watchado este o platformă pentru cariere, care conectează candidaţii potriviţi cu companiile.Societatea care exploatează Watchado este whatchado GmbH, Möllwaldplatz 4/39 1040 Wien, Österreich.
 Prin apelarea paginilor individuale ale acestei pagini de internet, gestionată de Responsabil, pe care a fost integrată o pagină Watchado (pagini web şi filme), navigatorul de internet de pe sistemul de tehnologie informaţională a persoanei vizate este determinat de către componenta Watchado să descarce o prezentare a respectivei componente Watchado. Mai multe informaţii privind Watchado pot fi apelate la pagina www.whatchado.com/ende/about-usueber-uns. În cadrul acestui procedeu tehnologic, Watchado ia cunoştinţă, concret, ce subpagină a paginii noastre de internet a fost vizitată de persoana respectivă.
Dacă persoana vizată este concomitent autentificată cu Watchado, prin apelarea unei subpagini ce conţine un video Watchado, Watchado recunoaşte concret ce subpagină a paginii noastre de internet a fost vizitată de persoana respectivă. Aceste informaţii sunt colectate de către Watchado şi asociate cu contul respectiv al persoanei vizate.
Watchado, prin componentă, va primi întotdeauna o informare despre vizita paginii noastre de internet de către persoana vizată, dacă simultan această persoană era autentificată în contul Watchado; acest lucru are loc indiferent dacă persoana vizată dă click pe un film Watchado sau nu. Dacă nu se doreşte o asemenea transmitere de informaţii către Watchadoo, persoana vizată poate opri transmiterea prin deconectarea din contul Watchado înainte de vizitarea paginii noastre de internet.
Reglementările publice privind protecţia datelor Watchado, apelabile la www.whatchado.com, oferă lămuriri privind colectarea, prelucrarea şi utilizarea de date cu caracter personal de către Watchado.

19. Reglementări privind protecţia datelor la folosirea şi utilizarea Kununu
PORR Construct S.R.L. a integrat pe această pagină web componente de la Kununu.kununu, cu peste 2,4 milioane de evaluări a mai mult de 650.000 de companii, este în prezent cea mai mare platformă de evaluare a angajatorilor din Europa. Societatea care exploatează Kununu este kununu GmbH, o filială a XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland. Prin apelarea paginilor individuale ale acestei pagini de internet, gestionată de Responsabil, pe care a fost integrată o componentă kununu, navigatorul de internet de pe sistemul de tehnologie informaţională a persoanei vizate este determinat de către respectiva componentă kununu să descarce o prezentare a respectivei componente kununu de la kununu.  În cadrul acestui procedeu tehnologic, kununu ia cunoştinţă, concret, ce subpagină a paginii noastre de internet a fost vizitată de persoana respectivă.
Dacă respectiva persoană este simultan autentificată cu kununu, la fiecare apelare a paginii noastre de internet şi pe întreaga perioadă a vizitării, kununu recunoaşte exact ce subpagină a paginii noastre de internet a vizitat persoana respectivă. Aceste informaţii sunt colectate de componenta kununu şi asociate cu contul respectiv kununu al persoanei vizate. Dacă persoana vizată acţionează unul din butoanele integrate pe pagina de internet, de exemplu butonul "Evaluare angajator", kununu asociază această informaţie contului personal de utilizator kununu al persoanei vizate şi memorează aceste date cu caracter personal.
Kununu, prin componenta kununu, va primi întotdeauna o informare despre vizita paginii noastre de internet de către persoana vizată, dacă simultan această persoană era autentificată în contul kununu; acest lucru are loc indiferent dacă persoana vizată dă click pe componenta kununu sau nu. Dacă nu se doreşte o asemenea transmitere de informaţii către kununu, persoana vizată poate opri transmiterea prin deconectarea din contul kununu înainte de vizitarea paginii noastre de internet.
Reglementările publice privind protecţia datelor kununu, accesibile la privacy.xing.com/en privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung, oferă lămuriri privind colectarea, prelucrarea şi utilizarea de date cu caracter personal de către kununu. 

20. Retransmiterea datelor
PORR Construct S.R.L. poate retransmite datele dvs. de contact către unul sau mai mulţi prelucrători de date, de exemplu către un serviciu de coletărie, care de asemenea foloseşte datele cu caracter personal exclusiv pentru utilizarea internă, dar care este atribuită Responsabilului.
Avem contracte cu toţi prelucrătorii de date, şi asigurăm menţinerea acestor reglementări ale RGDP şi de către aceştia. 

21. Baza legală a prelucrării
Baza legală pentru prelucrarea de date cu caracter personal pe pagina noastră web se efectuează cu interese legitime, pentru a vă câştiga ca client, de ex. ca măsură precontractuală, pentru informarea asupra produselor şi serviciilor noastre, pentru realizarea unui contract cu dvs. ca persoană vizată în cazul existenţei unei comenzi pentru care poate fi necesară livrarea de produse. Prin urmare se pot naşte intrinsec obligaţii legale pentru păstrarea sau prezentarea în faţa autorităţilor ca bază legală.
Pentru alte prelucrări, ca de ex. buletine informative, vă solicităm acordul dvs. revocabil. 

22. Durata de stocare de date cu caracter personal
Stocarea de date cu caracter personal este limitată prin termenul de păstrare legal. După expirarea termenului, respectivele date vor fi şterse, dacă acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea contractului sau iniţierea contractului.