Skip to content

Procedură licitații

Această procedură proprie de licitaţie publică este derulată de PORR Construct S.R.L. potrivit prevederilor O.U.G. nr. 83/ 2016 privind unele masuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructura de transport, unele masuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, art. XI, abrogat și înlocuit prin art. 1 din O.U.G. nr. 101/2020 privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014 – 2020, în vigoare din 26 iunie 2020, cu modificările şi completările ulterioare.