Skip to content

Conformitate

Pentru un dialog onest cu părțile implicate.

De mai bine de un deceniu, PORR a implementat reglemantări de conformitate pentru a asigura un dialog corect și deschis cu părțile implicate. Reglementările stabilesc principii de bază pentru diseminarea informațiilor, furnizează măsuri cheie pentru a evita tranzacțiile bazate pe tratamente privilegiate și pentru a reglementa totul în vederea garantării conformității legale și evitării conflictelor de interese.

Toate seturile de reglemantări sunt actualizate periodic pentru a se alinia și corespunde modificărilor legii. Un ofițer dedicat conformității este responsabil pentru monitorizarea respectării acestora.

Conformitatea în cadrul Grupului PORR.

În baza Codului de conduită PORR și a valorilor corporative (PORR Spirits), structura de conformitate are sarcina de a implementa directivele interne (de exemplu, reglementările anticorupție), pentru a asigura un comportament conform legii, dar și aderarea la Codul de Guvernare Corporatistă prin Sistemul de Management al Conformității (PORR CMS).

Citiți mai mult despre directivele de conformitate pe website-ul PORR Grup.