Skip to content

Conformitate

Pentru un dialog onest cu părțile implicate.

De mai bine de un deceniu, PORR a implementat reglemantări de conformitate pentru a asigura un dialog corect și deschis cu părțile implicate. Reglementările stabilesc principii de bază pentru diseminarea informațiilor, furnizează măsuri cheie pentru a evita tranzacțiile bazate pe tratamente privilegiate și pentru a reglementa totul în vederea garantării conformității legale și evitării conflictelor de interese.

Toate seturile de reglemantări sunt actualizate periodic pentru a se alinia și corespunde modificărilor legii. Un ofițer dedicat conformității este responsabil pentru monitorizarea respectării acestora.

Conformitatea în cadrul Grupului PORR.

În baza Codului de conduită PORR și a valorilor corporative (PORR Spirits), structura de conformitate are sarcina de a implementa directivele interne (de exemplu, reglementările anticorupție), pentru a asigura un comportament conform legii, dar și aderarea la Codul de Guvernare Corporatistă prin Sistemul de Management al Conformității (PORR CMS).

Citiți mai mult despre directivele de conformitate pe website-ul PORR Grup. 

Conformitatea, cele mai înalte standarde etice și respectarea tuturor reglementările legale reprezintă aspecte urmărite în activitatea de zi cu zi de PORR România.
În ceea ce privește transparența, PORR România are propriul sistem de avertizare, care poate fi accesat anonim în cazul în se dorește.

Vă rugăm să urmați acest link: https://whbs.porr.ro