Skip to content

Sibiu-Pitesti, lot 4

Proceduri de achiziție publică

Următoarea prezentare generală enumeră diverse proceduri de achiziție publică pentru achiziționarea de servicii și materiale din diferite sectoare. Fiecare articol din listă descrie contractele și serviciile specifice care fac obiectul procedurii de achiziție publică.

Transportul, managementul și depozitarea materialelor

Amenajarea teritoriului și topografie

Infrastructură și protecția apei

Rețele electrice și de telecomunicații

Infrastructură de protecție

Construcții și montaj