Skip to content

Inginer Cantități

PORR CONSTRUCT S.R.L.

PORR Career Image
ID PORR RO-2021-005291
Domeniul de activitate Departamentul Cantități
Data de începere 05.12.2022
Locul desfășurării activității București / România

Sarcinile dvs.

 • Calculul cantităților de executat pentru fiecare Categorie/Obiect/Articol din Lista de cantități, în conformitate cu Proiectul Tehnic de Execuție;
 • Actualizarea cantităților de executat pentru fiecare Categorie/Obiect/Articol din Lista de cantități, în conformitate cu Proiectul Tehnic de Execuție, în vederea actualizării costului proiectului;
 • Întocmirea Listelor de cantități și Descrierile de preturi, pentru fiecare Categorie/Obiect, în conformitate cu Proiectul Tehnic de Execuție;
 • Actualizarea cantităților și Listelor de cantități, de executat, în conformitate cu modificările și dispozițiile de șantier emise;
 • Pregătirea Listelor de cantități necesare scopului de subcontractare a lucrărilor;
 • Verificarea aplicării condițiilor generale și particulare din contracte și subcontracte;
 • Întocmirea tuturor documentelor necesare (Liste de cantități , fișe de măsurători, anexe, etc) în vederea finalizării situațiilor interimare de lucrări în relația cu Subcontractorii și prestatorii de servicii;
 • Asigurarea verificării situațiilor interimare de lucrări pentru subcontractori și prestatori servicii;
 • Asigurarea verificării situațiilor interimare de lucrări de către Inginer - Consultant;
 • Studierea și folosirea documentațiilor primite de la proiectant (caiete de sarcini, planuri, memorii tehnice, fișe de date);
 • Întocmirea raportului privind producția nefacturată și urmărirea diminuării valorilor neincluse la plată;
 • Întocmirea fluxului de numerar, curbele S de progres fizic și financiar, evoluția financiara, necesare întocmirii rapoartelor lunare;
 • Întocmire rapoarte bilunare privind progresul fizic și progresul financiar;
 • Întocmire raport de producție lunară prin corelarea măsurătorilor din teren cu proiectul;
 • Alcătuirea și aducerea la zi a tuturor măsurătorilor și documentelor necesare pentru administrarea activităților contactuale, cum ar fi Ordinele de Variație, inclusiv înregistrarea tuturor cererilor suplimentare (Revendicări, Propuneri de modificare) ale Constructorului precum și alte cereri.

Cerințele noastre

 • Studii Superioare- Facultatea de Construcții (preferabil Căi Ferate, Drumuri și Poduri)
 • Experientă minim 3 ani intr-un rol de Inginer Cantități- Proiecte FIDIC
 • Limbă engleză- nivel conversațional
 • Cunoștințe bune de MS Office (Word, Excel, PowerPoint) și AutoCad
 • Foarte bune abilități de organizare și atenție la detalii
Depune-ți candidatura acum