Skip to content

Lista locurilor de muncă

Verifici documentele primite de la proiectanți pe specialități;, Verifici sau elaborezi listele de cantități aferente modificărilor de proiect;, Sprijini departamentele Tehnic, Producție, Achiziții…

Către ofertele de locuri de muncă

Supraveghezi și urmărești execuția lucrărilor de construcție și te aiguri că proiectele respectă specificațiile și termenele convenite;, Supraveghezi și coordonezi personalul contractat;, Oferi…

Către ofertele de locuri de muncă

Definești resursele necesare pentru finalizarea proiectului;, Gestionezi costurile pentru a respecta bugetul, emiți actualizări de progres, după caz, în ceea ce privește costurile și termenele;,…

Către ofertele de locuri de muncă

Verificarea planurilor de execuție și propunerea de soluții constructive pentru rezolvarea neconformitatilor identificate;, Studierea detaliilor de proiectare și a documentației tehnice necesare…

Către ofertele de locuri de muncă

Calculul cantităților de executat pentru fiecare Categorie/Obiect/Articol din Lista de cantități, în conformitate cu Proiectul Tehnic de Execuție;, Actualizarea cantităților de executat pentru…

Către ofertele de locuri de muncă