Skip to content

Lista locurilor de muncă

Calculul cantităților de executat pentru fiecare Categorie/Obiect/Articol din Lista de cantități, în conformitate cu Proiectul Tehnic de Execuție;, Actualizarea cantităților de executat pentru…

Către ofertele de locuri de muncă

Întocmește oferta tehnică completă;, Păstrează legătura cu proiectantul pentru identificarea tehnologiilor de execuție;, Formulează întrebări de clarificări pentru autoritatea contractantă;,…

Către ofertele de locuri de muncă

Verifici documentele primite de la proiectanți pe specialități;, Verifici sau elaborezi listele de cantități aferente modificărilor de proiect;, Sprijini departamentele Tehnic, Producție, Achiziții…

Către ofertele de locuri de muncă

Verificarea respectării condițiilor și termenelor contractuale (FIDIC), pe toată durata derulării contractului dintre companie și Client, Menținerea la zi a documentației contractului și revizuirea…

Către ofertele de locuri de muncă

Supraveghezi și urmărești execuția lucrărilor de construcție și te aiguri că proiectele respectă specificațiile și termenele convenite;, Supraveghezi și coordonezi personalul contractat;, Oferi…

Către ofertele de locuri de muncă

Gestionarea costurilor în vederea respectării bugetului, emiterea actualizărilor de progres, după caz, în ceea ce privește costurile și termenele, Coordonarea personalului propriu, precum și a…

Către ofertele de locuri de muncă