Skip to content

Lista locurilor de muncă

Depanarea problemelor de hardware, software, rețea, imprimante, raportate la sistemul ITSM de asistență tehnică (helpdesk), Asigurarea asistenței la distanță, la fața locului și pe teren pentru…

Către ofertele de locuri de muncă

Asigurarea implementării aspectelor comerciale și contractuale ale proiectului de construcție;, Analiza și estimarea costurilor, eficientizarea și identificarea posibilităților de reducere a…

Către ofertele de locuri de muncă

Pregătirea, revizuirea, actualizarea și menținerea programului de execuție aferent contractului;, Efectuarea analizei programului de bază și actualizări: analiza drumului critic, alocarea resurselor…

Către ofertele de locuri de muncă

Verificarea planurilor de execuție și propunerea de soluții constructive pentru rezolvarea neconformitatilor identificate;, Studierea detaliilor de proiectare și a documentației tehnice necesare…

Către ofertele de locuri de muncă

Calculul cantităților de executat pentru fiecare Categorie/Obiect/Articol din Lista de cantități, în conformitate cu Proiectul Tehnic de Execuție;, Actualizarea cantităților de executat pentru…

Către ofertele de locuri de muncă

Verificarea documentelor primite de la proiectanți pe specialități;, Verificarea listelor de cantități aferente modificărilor de proiect;, Participarea la ședințele de șantier;, Sprijinirea…

Către ofertele de locuri de muncă

Prelucrează datele măsurate;, Verifică elementele construite conform cu proiectul;, Asigură asistență topografică pentru ghidarea utilajelor prin sisteme GPS / stații robotizate;, Efectuează…

Către ofertele de locuri de muncă