Skip to content

Lista locurilor de muncă

Verificarea alocării costurilor pe numere de inventar efectuate de către coordonatorii tehnici ai celor două divizii, Aprobarea facturilor conform procedurii interne a departamentului Mecanizare,…

Către ofertele de locuri de muncă

Realizarea şi actualizarea zilnică a graficelor de execuţie de detaliu, inclusiv resurse, flux de numerar, Întocmirea diferitelor rapoarte justificative pe programul de execuţie, Încadrarea în…

Către ofertele de locuri de muncă

Studierea şi verificarea documentaţiilor din SEAP pentru proiecte de interes, Întocmirea propunerilor financiare, Întocmirea graficelor GANTT, Solicitarea ofertelor de preţ la posibilii furnizori/…

Către ofertele de locuri de muncă

Întocmirea şi urmărirea contractelor cu furnizorii şi prestatorii, Primirea şi verificarea facturilor, Gestiunea costurilor lunare ale şantierului, Întocmirea bugetului pentru proiect, Întocmirea şi…

Către ofertele de locuri de muncă

Supraveghezi și urmărești execuția lucrărilor de construcție și te aiguri că proiectele respectă specificațiile și termenele convenite;, Supraveghezi și coordonezi personalul contractat;, Oferi…

Către ofertele de locuri de muncă

Verificarea respectării condițiilor și termenelor contractuale (FIDIC), pe toată durata derulării contractului dintre companie și Client, Menținerea la zi a documentației contractului și revizuirea…

Către ofertele de locuri de muncă