Skip to content

Job exchange

Verificarea respectării condițiilor și termenelor contractuale (FIDIC), pe toată durata derulării contractului dintre companie și Client, Menținerea la zi a documentației contractului și revizuirea…

To job offer