Skip to content

Job exchange

Urmărirea execuţiei lucrărilor pe şantier din punct de vedere al cantităţii, calităţii şi respectării termenelor de execuţie, Organizarea lucrărilor pe şantier, Verificarea planurilor de execuţie şi…

To job offer

Urmărirea execuţiei lucrărilor pe şantier din punct de vedere al cantităţii, calităţii şi respectării termenelor de execuţie, Organizarea lucrărilor pe şantier, Verificarea planurilor de execuţie şi…

To job offer

Calculul cantităților de executat pentru fiecare Categorie/Obiect/Articol din Lista de cantități, în conformitate cu Proiectul Tehnic de Execuție;, Actualizarea cantităților de executat pentru…

To job offer

Supraveghezi și urmărești execuția lucrărilor de construcție și te aiguri că proiectele respectă specificațiile și termenele convenite;, Supraveghezi și coordonezi personalul contractat;, Oferi…

To job offer

Urmărirea execuţiei lucrărilor pe şantier din punct de vedere al cantităţii, calităţii şi respectării termenelor de execuţie, Organizarea lucrărilor pe şantier, Verificarea planurilor de execuţie şi…

To job offer

Urmărirea execuţiei lucrărilor pe şantier din punct de vedere al cantităţii, calităţii şi respectării termenelor de execuţie, Organizarea lucrărilor pe şantier, Verificarea planurilor de execuţie şi…

To job offer

Efectuarea de măsurători topografice specifice lucrărilor de drumuri și poduri, Efectuarea de trasări şi verificări specifice lucrărilor de drumuri şi poduri, Întocmirea de schiţe, calcule, volume,…

To job offer

Conducerea directă a activităţilor de executie a lucrărilor în toate punctele de lucru ale şantierului, Gestionarea, coordonarea şi repartizarea utilajelor, logisticii, a resurselor, în funcţie de…

To job offer

Coordonarea echipelor topografice din teren, Extragerea datelor/coordonatelor din proiectul de execuţie pentru echipele din teren, Prelucrarea datelor primite din partea echipei, Organizarea…

To job offer

Verificarea modului de realizare a lucrării conform documentaţiei tehnice de execuţie, a procedurilor, instrucţiunilor de lucru şi a Planului Calităţii aplicabile, aprobate, Întocmirea Planului de…

To job offer

Search results 1 until 10 of 11