Skip to content

Job exchange

Depanarea problemelor de hardware, software, rețea, imprimante, raportate la sistemul ITSM de asistență tehnică (helpdesk), Asigurarea asistenței la distanță, la fața locului și pe teren pentru…

To job offer

Asigurarea implementării aspectelor comerciale și contractuale ale proiectului de construcție;, Analiza și estimarea costurilor, eficientizarea și identificarea posibilităților de reducere a…

To job offer

Pregătirea, revizuirea, actualizarea și menținerea programului de execuție aferent contractului;, Efectuarea analizei programului de bază și actualizări: analiza drumului critic, alocarea resurselor…

To job offer

Verificarea planurilor de execuție și propunerea de soluții constructive pentru rezolvarea neconformitatilor identificate;, Studierea detaliilor de proiectare și a documentației tehnice necesare…

To job offer

Calculul cantităților de executat pentru fiecare Categorie/Obiect/Articol din Lista de cantități, în conformitate cu Proiectul Tehnic de Execuție;, Actualizarea cantităților de executat pentru…

To job offer

Verificarea documentelor primite de la proiectanți pe specialități;, Verificarea listelor de cantități aferente modificărilor de proiect;, Participarea la ședințele de șantier;, Sprijinirea…

To job offer

Prelucrează datele măsurate;, Verifică elementele construite conform cu proiectul;, Asigură asistență topografică pentru ghidarea utilajelor prin sisteme GPS / stații robotizate;, Efectuează…

To job offer