Skip to content

Job exchange

Verifică și se asigură de respectarea condițiilor și termenelor contractuale, pe toată durata derulării contractului dintre companie și Client, Identifică și menține la zi documentația contractului…

To job offer

Verifici documentele primite de la proiectanți pe specialități;, Verifici sau elaborezi listele de cantități aferente modificărilor de proiect;, Sprijini departamentele Tehnic, Producție, Achiziții…

To job offer

Supraveghezi și urmărești execuția lucrărilor de construcție și te aiguri că proiectele respectă specificațiile și termenele convenite;, Supraveghezi și coordonezi personalul contractat;, Oferi…

To job offer

Definești resursele necesare pentru finalizarea proiectului;, Gestionezi costurile pentru a respecta bugetul, emiți actualizări de progres, după caz, în ceea ce privește costurile și termenele;,…

To job offer

Asigurarea implementării aspectelor comerciale și contractuale ale proiectului de construcție;, Analiza și estimarea costurilor, eficientizarea și identificarea posibilităților de reducere a…

To job offer

Verificarea planurilor de execuție și propunerea de soluții constructive pentru rezolvarea neconformitatilor identificate;, Studierea detaliilor de proiectare și a documentației tehnice necesare…

To job offer

Calculul cantităților de executat pentru fiecare Categorie/Obiect/Articol din Lista de cantități, în conformitate cu Proiectul Tehnic de Execuție;, Actualizarea cantităților de executat pentru…

To job offer