Skip to content

Job exchange

Verificarea alocării costurilor pe numere de inventar efectuate de către coordonatorii tehnici ai celor două divizii, Aprobarea facturilor conform procedurii interne a departamentului Mecanizare,…

To job offer

Realizarea şi actualizarea zilnică a graficelor de execuţie de detaliu, inclusiv resurse, flux de numerar, Întocmirea diferitelor rapoarte justificative pe programul de execuţie, Încadrarea în…

To job offer

Studierea şi verificarea documentaţiilor din SEAP pentru proiecte de interes, Întocmirea propunerilor financiare, Întocmirea graficelor GANTT, Solicitarea ofertelor de preţ la posibilii furnizori/…

To job offer

Întocmirea şi urmărirea contractelor cu furnizorii şi prestatorii, Primirea şi verificarea facturilor, Gestiunea costurilor lunare ale şantierului, Întocmirea bugetului pentru proiect, Întocmirea şi…

To job offer

Supraveghezi și urmărești execuția lucrărilor de construcție și te aiguri că proiectele respectă specificațiile și termenele convenite;, Supraveghezi și coordonezi personalul contractat;, Oferi…

To job offer

Verificarea respectării condițiilor și termenelor contractuale (FIDIC), pe toată durata derulării contractului dintre companie și Client, Menținerea la zi a documentației contractului și revizuirea…

To job offer