Skip to content

Job exchange

Efectuarea de trasări și verificări în construcții;, Măsurători topografice și cadastrale, măsurători GPS, integrarea datelor provenite din măsurători și alte metode de achiziție de date;, Extragerea…

To job offer

Întocmește oferta tehnică completă;, Păstrează legătura cu proiectantul pentru identificarea tehnologiilor de execuție;, Formulează întrebări de clarificări pentru autoritatea contractantă;,…

To job offer

Calculul cantităților de executat pentru fiecare Categorie/Obiect/Articol din Lista de cantități, în conformitate cu Proiectul Tehnic de Execuție;, Actualizarea cantităților de executat pentru…

To job offer

Asigurarea implementării aspectelor comerciale și contractuale ale proiectului de construcție;, Analiza și estimarea costurilor, eficientizarea și identificarea posibilităților de reducere a…

To job offer

Verifică și se asigură de respectarea condițiilor și termenelor contractuale, pe toată durata derulării contractului dintre companie și Client, Identifică și menține la zi documentația contractului…

To job offer

Definești resursele necesare pentru finalizarea proiectului;, Gestionezi costurile pentru a respecta bugetul, emiți actualizări de progres, după caz, în ceea ce privește costurile și termenele;,…

To job offer

Verifici documentele primite de la proiectanți pe specialități;, Verifici sau elaborezi listele de cantități aferente modificărilor de proiect;, Sprijini departamentele Tehnic, Producție, Achiziții…

To job offer

Supraveghezi și urmărești execuția lucrărilor de construcție și te aiguri că proiectele respectă specificațiile și termenele convenite;, Supraveghezi și coordonezi personalul contractat;, Oferi…

To job offer

Supravegheză lucrările de instalații pe șantier;, Colaborează cu echipa de proiect;, Asigură eficienta activităților din subordine, răspunzând atât pentru distribuirea sarcinilor și…

To job offer